EMDR terapie Praha

Stránky poskytují základní informace o EMDR terapii a kontakt na psychoterapeuta, který touto metodou pracuje. 

 

 

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) znamená v překladu desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. EMDR je poměrně nová psychoterapeutická metoda, kterou vytvořila dr. Francine Shapiro ke konci minulého století v USA. Kombinuje v sobě prvky v současnosti uznávaných psychoterapeutických přístupů, k nimž přidává rytmicky se střídající stimulaci levé a pravé hemisféry mozku, nejčastěji právě za pomoci pohybu očí, čímž usnadňuje zpracovávání zablokovaných traumatických zážitků.

Terapie EMDR vychází z předpokladu, že za normálních okolností se dokážeme vyrovnat s nepříjemnými vzpomínkami přirozeným způsobem. Pokud jsme však vystavení traumatizujícím situacím, přirozený proces zpracování takových zážitků se zastaví. Nepříjemné vzpomínky v nás zůstávají ve své původní podobě uloženy a navzdory času, který od události uplynul se v nezměněné intenzitě stále vrací. V jejich souvislosti pak dochází k rozvoji psychických potíží. Tyto potíže lze s dobrým efektem zpracovat pomocí EMDR terapie. 

EMDR terapie  je efektivní zejména u lidí, kteří byli vystaveni nadlimitní zátěží, jako jsou například oběti trestných činů (fyzického napadení, znásilnění, únosu, loupeže), účastníci závažných dopravních nehod a jiných závažných událostí, v jejichž důsledku se rozvinula posttraumatická stresová porucha. Psychoterapeutickou metodu EMDR lze však využít i u dalších psychických potíží, u kterých se předpokládá, že vznikly v důsledku nezpracovaných životních událostí, jako jsou úzkostné poruchy, depresivní stavy, komplikované truchlení, nedostatek vlastní hodnoty či pro posílení výkonu a pozitivních emocí. EMDR terapie je tak velmi efektivní způsob, jak zvládnout psychické potíže a bloky.