O EMDR terapii

Jaké potíže jsou vhodné pro léčbu terapií EMDR?

EMDR metoda byla původně využita v léčbě traumatických zkušeností u válečných veteránů, později také obětí trestných činů, dopravních nehod či hromadných neštěstí. Ve všech těchto případech se ukázalo, že EMDR je velmi efektivní způsob, jak odstranit přetrvávající psychické potíže.  Ve výzkumech opakovaně ověřená vysoká účinnost této metody vyústila v to, že je v mnoha zemích považována při léčbě traumatu za volbu číslo jedna a je takto také doporučována mnoha odbornými společnostmi, které kladou důraz na výzkumně podloženou efektivitu užité metody. Viz. výzkum efektivity EMDR terapie.

Metoda EMDR si záhy našla svoje uplatnění také v celé škále psychických potíží, u kterých předpokládáme, že vznikly v důsledku nezpracovaných životních událostí.  S úspěchem se tak používá u nejrůznějších druhů úzkostných poruch, depresivních stavů, komplikovaného truchlení, u lidí, kteří trpí nedostatkem vlastní sebehodnoty, při posílení výkonu a pozitivních emocí.    

 

Jak vypadá EMDR sezení?

Délka typického EMDR sezení je obvykle oproti jiným psychoterapeutickým přístupům o něco delší. Sezení tak trvá 75 – 90 minut. Výhodou je intenzivnější práce a rychlejší pokroky.

V průběhu EMDR setkání pracuje terapeut s klientem na identifikování specifického problému, na který se pak léčba zaměří.  Klient si má vybavit vzpomínku na rušivou událost, co viděl, cítil, slyšel, co si myslel apod. a také myšlenky a přesvědčení, které ve vztahu k dané události aktuálně má. Terapeut poté provádí bilaterální stimulaci, zatímco se klient soustředí na traumatické vzpomínky.  Klient si má pouze všímat a uvědomovat si cokoliv, co se objevuje. Stimulace očními pohyby pokračuje, dokud se traumatická vzpomínka nestane méně rušivou a dokud není silněji asociována s pozitivními myšlenkami a přesvědčeními klienta o sobě samém. V průběhu EMDR sezení může klient prožívat intenzivní emoce, ale na konci sezení většina lidí hovoří o podstatném snížení nepříjemných pocitů ve vztahu k rušivé či traumatické události.

 

Jak dlouho trvá léčba terapií EMDR?

Obvykle potřebuje terapeut jedno sezení, aby porozuměl povaze problému a rozhodl se, zda je EMDR vhodnou léčbou. V tomto sezení je také metoda EMDR podrobněji popsána a jsou zodpovězeny i případné otázky klienta. Jakmile se terapeut a klient shodnou, že EMDR je vhodný přístup na konkrétní typ problému, vlastní EMDR terapie může začít.

Druh problému, životní okolnosti a množství nepříznivých životních událostí v minulosti klienta rozhodnou o tom, kolik sezení bude potřeba. Ve správně indikovaných případech je však léčba EMDR ve srovnání s jinými psychoterapeutickými přístupy podstatně kratší. Obvykle vyžaduje týdny či měsíce, výjimečně déle, při frekvenci sezení 1-2x za 14 dní.