Výzkum efektivity terapie EMDR

05.09.2014 10:56

Na rozdíl od situace, která panuje v České republice na poli poskytovaných psychoterapeutických služeb, je v zemích situovaných na západ od naší země kladen větší důraz na prokázanou efektivitu konkrétního přístupu u konkrétních psychických potíží. V tomto ohledu byla metoda EMDR opakovaně zkoumána a výsledky výzkumů vedly k tomu, že je v případě posttraumatické stresové poruchy považována za léčbu první volby.  I z tohoto důvodu ji doporučuje např. Americká psychiatrická společnost při léčbě traumatu. EMDR metoda byla navíc Úřadem pro záležitosti veteránů a Ministerstvem obrany USA umístěna do kategorie „A“ jako „velmi vhodná“ při léčbě důsledků traumatických událostí. K tomu vedly opakované velmi dobré a výzkumně ověřené výsledky při léčbě vojáků trpících následky posttraumatické stresové poruchy.  Podobně je tato metoda doporučována i Ministerstvem zdravotnictví ve Velké Británii či Řídícím výborem vytvářejícím směrnice v péči o duševní zdraví v Holandsku.

 

American Association (2004). Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic StressDisorder. Arlington, VA: American Psychiatric Association Practice Guidelines.

EMDR is recommended as an effective treatment for trauma.

Department of Veterans Affairs & Department of Defense (2004). VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Post-Traumatic Stress. Washington, DC: Veterans Health Administration, Department of Veterans Affairs and Health Affairs, Department of Defense. Office of Quality and Performance publication 10Q-CPG/PTSD-04.

EMDR was placed in the "A" category as “strongly recommended” for the treatment of trauma.

Dutch National Steering Committee Guidelines Mental Health Care (2003). Multidisciplinary Guideline Anxiety Disorders. Quality Institute Heath Care CBO/Trimbos Intitute. Utrecht, Netherlands.

EMDR and CBT both designated as treatments of choice for PTSD

United Kingdom Department of Health (2001). Treatment choice in psychological therapies and counselling evidence based clinical practice guideline. London, England.

Best evidence of efficacy was reported for EMDR, exposure, and stress inoculation