EMDR terapie - efektivní léčba bolestivých vzpomínek

23.05.2015 19:16

 

Stalo se vám něco natolik nepříjemného, že na to nedokážete přestat myslet? Možná jsou to už týdny či měsíce a přesto se vám myšlenky stále vrací k těmto nepříjmným vzpomínkám. Racioálně víte, že by bylo lepší nechat to být, ale hlavě jako by nešlo poručit. Vzpomínky jsou navíc stejně živé a bolestivé, jako byly v době, kdy se vše odehrávalo. Možná vás oputil někdo milovaný, možná jste se stal/a obětí trestného činu či vážné dopravní nehody. Možnost popovídat si o tom, co se stalo, s někým blízkým vám nepřineslo úlevu a pokud ano, pak byla pouze krátkodobá. V takovém případě je vhodné vyhledat psychoterapeuta, který má  zkušenosti s psychoterapeutickou metodou EMDR. Jedná se o poměrně nový přístup zaměřený na léčbu traumatických vzpomínek. Vychází z předpokladu, že události, které jsme z důvodu jejich nadměrné intenzity nedokázali zpracovat, v nás nadále působí a negativně nás ovlivňují. Příkladem může být žena, která se stala obětí loupežného přepadení a přestože vyvázla nezraněna, musí na událost neustále myslet, prožívá intenzivní pocity strachu a ohrožení, má obavy chodit sama mimo domov. Podobná zkušenost má dopad na několika rovinách. Silný zážitek ohrožení se promítá na tělesné úrovni v podobě nadměrné aktivace těch částí mozku, které jsou zodpovědné za zpracování emocí. Tato aktivita v případě rozvoje posttraumatické stresové poruchy (PTSP, anglicky PTSD) neustává ani po měsících či letech, jak dokládají výzkumy u lidí trpících touto poruchou. Důsledkem jsou přetrvávající živé emoce, které se projevují v podobě zvýšené úzkosti, v děsivých nočních snech, které situaci stále znovu připomínají. Na základě traumatické události také vznikají přesvědčení o sobě a světě, která si dále neseme. V případě přepadení to může být “jsem bezmocná”, “jsem v ohrožení” či “svět je nebezpečné místo pro život”, které ovlivňuje naše chování. Mnohé z výše uvedeného je jen obtížně ovlivnitelné ujišťováním a snahou působit na racionální stránku naší osobnosti.Výhodou EMDR metody je skutečnost, že si všímá jak tělesných pocitů, které se objevují při vzpomínce na traumatickou událost, tak emocí a přesvědčení, které se konstelovali na základě této události. Nenásilným způsobem lze zpracovat traumatické zkušenosti bez toho, aby je musel člověk do nejmenších podrobností popisovat, což je charakteristické pro jiné psychoterapeutické postupy. Výzkumy zkoumající efektivitu léčby posttraumatické stresové poruchy ukazují, že léčba EMDR metodou dosahuje podobných výsledků jako kognitivně behaviorální terapie (KBT). V případě metody  EMDR  jsou však výsledky rychlejší a není potřeba plnit množství “domácích úkolů”, na nichž KBT staví.