Posttraumatická stresová porucha (PTSP, PTSD)

13.03.2014 10:47

Postraumatická stresová porucha (užívá se rovněž zkratka PTSP, anglicky pak PTSD) vzniká v důsledku nadlimitních událostí, které nedokáže psychika člověka v důsledku intenzity podnětů zpracovat. Jedná se například o přepadení, znásilnění, účast na závažné dopravní nehodě, živelné katastrofy, válečné konflikty aj. PTSP se dokonce může rozvinout i u lidí, kteří byli pouze v roli svědka podobných závažných událostí.

Posttraumatická stresová porucha má nejčastěji tyto projevy:

  • Zneklidňující myšlenky nebo vzpomínky na událost, které se objevují proti vůli člověka

  • Zneklidňující sny o dané události

  • Pocit, že se událost znovu odehrává

  • Zvýšená nervozita při vzpomínce na událost

  • Tělesné reakce (zrychlený dech, pocení, závrať)

  • Potíže s usínáním či přerušovaný spánek

  • Zvýšená podrážděnost nebo výbuchy hněvu

  • Potíže s koncentrací pozornosti

  • Nervozita a časté úlekové reakce

Pokdu výše uvedené potíže v následujících 3-4 týdnech od traumatické události nezačnou odeznívat, je velmi vhodné vyhledat odbornou pomoc.   EMDR terapie  je vhodnou volbou.